Disclaimer voor meesa.be

Meesa BV (Handelsregister van België: 769853168), verleent u hierbij toegang tot meesa.be en nodigt u uit de aangeboden diensten af te nemen. Meesa BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Meesa BV spant zich tot het uiterste in om meesa.be zo vaak mogelijk te actualiseren en aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat inhoud onvolledig of onjuist is. De materialen op meesa.be worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aansprakelijkheid voor de juistheid ervan. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Meesa BV. In het bijzonder zijn alle prijzen op meesa.be onder voorbehoud van spel- en programmeerfouten. meesa.be is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke fouten en op basis van dergelijke fouten worden geen overeenkomsten gesloten. Gebruikers kunnen hun eigen inhoud op meesa.be plaatsen. Meesa BV oefent geen actieve controle of redactioneel toezicht uit op deze inhoud, maar zal alle klachten over de inhoud van de gebruikers serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neemt u hiervoor contact met ons op via ons contactformulier. Meesa BV neemt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hyperlinks naar websites of diensten van derden op meesa.be.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Meesa BV en haar bezoekers. Kopiëren, (verder) verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meesa BV, behoudens enigerlei afwijkingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.